เพื่อระลึกถึงอดีตและสร้างความรู้สึกเก่า ๆ แต่ไม่ต้องให้กำลังใจข้อมูล Sirikitiya จึงรวบรวมและตีความการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และต้นฉบับตามโครงการ Office of Architecture “การศึกษาด้านวังหน้า (Wang Na): Revitalization ดิจิตอลของพระราชวัง ที่ผ่านมา” นิทรรศการเชิงโต้ตอบซึ่งห่อเดือนก่อนใช้แผนที่ Google โมเดล 3 มิติ

แผนที่และภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอสองชั้นเพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ Sirikitiya ยังร่วมมือกับ The Standard เพื่อจัดทำชุดเอกสารเกี่ยวกับ Front Palace ในรูปแบบดิจิตอลสำหรับผู้ที่สนใจ ข้อมูลภาพหายากและแผนที่เก่าที่รวบรวมไว้สำหรับโครงการจะถูกอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของโครงการ (WangNaProject.space) และจะเปิดให้มีการปรึกษากันในเดือนหน้า นอกจากนี้ยังจะมีการจัดแสดงโครงการเต็มรูปแบบและครบถ้วน ณ หอพระที่นั่งอิสรสารนิกายแห่งชาติกรุงเทพฯเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

Categories: travel news