นักเศรษฐศาสตร์เรียกร้องให้นักการเมืองใช้ประโยชน์จากการอภิปรายเกี่ยวกับช่องว่างรายได้ของประเทศและสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันในการเสนอแนวทางในการเลือกตั้งทั่วไป การอภิปรายเกี่ยวกับรายได้และความไม่เสมอภาคของความมั่งคั่งได้รับความร้อนขึ้นตามรายงานความมั่งคั่งของ Credit Suisse Global 2018 ซึ่งได้รับการเผยแพร่เมื่อต้นเดือนนี้

รายงานระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในโลกในขณะที่ 1% ที่ร่ำรวยที่สุดถือครอง 66.9% ของความมั่งคั่งทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือรัสเซีย (57.1%) รองลงมาคือตุรกี (54.4%) และอินเดีย (51.5%) สองปีที่ผ่านมาในปี 2016 รายงาน Credit Suisse Wealth Report ประเทศไทยครองอันดับที่สามหลังจากรัสเซียและอินเดียตามลำดับ

Categories: news