รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น และทีมคณะแพทย์ ม.ขอนแก่น เผย “โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์” โรคใหม่ที่คนเอเชียเป็นกันมาก ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในโลกโดยทีมแพทย์ ม.ขอนแก่น

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า คนทั่วไปมักเข้าใจว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจะต้องเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ อย่างโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์ ถือเป็นโรคใหม่ที่วงการแพทย์เพิ่งค้นพบ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้วิจัยร่วมกันระหว่างแพทย์จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ คือ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน ที่ร่วมมือกันศึกษาวิจัยในเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่โรคเอดส์ ผลการศึกษาในครั้งนี้เปรียบเหมือนกุญแจสำคัญ ที่ช่วยให้การรักษาของหมอเป็นไปอย่างถูกทิศทาง แม่นยำ ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดพ้นจากโรคร้ายได้ นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หลายฉบับที่ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ ยอมรับสูง

ด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิง เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย “โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์” กล่าวว่า โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์ ถือเป็นโรคค้นพบใหม่ อาการทางคลินิกต่างจากโรคเอดส์รวมถึงมีความคล้ายคลึงกับโรคพุ่มพวง หรือโรคเอสแอลอี โดยโรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือเอชไอวี ซึ่งเอชไอวี จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง แต่ว่าในผู้ป่วยเอชไอวีภูมิคุ้มกันจะสูญเสียไปมาก

ดังนั้นการติดเชื้อฉวยโอกาสจะมีโอกาสได้หลายอย่างมากกว่า และภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่าเชื้อฉวยโอกาสที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือเชื้อวัณโรค รองลงมาก็จะเป็นพวกเชื้อราต่าง ๆ ในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์นี้ ไม่ได้ติดเชื้อวัณโรค เป็นอันดับหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเจอได้น้อย

ส่วนโรคพุ่มพวงมีความเหมือนกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์ คือร่างกายสร้างสารขึ้นมายับยั้งเซลล์ของตัวเองเหมือนกัน แต่ว่าโรคพุ่มพวงนั้น ร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้มายับยั้งเซลล์พวกไต ทำให้ไตผิดปกติไม่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ แต่โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์ร่างกายสร้างสารขึ้นมายับยั้งอินเตอร์เฟรอนแกรมมาของตัวเอง สร้างขึ้นมาทำลายเซลล์ของตัวเองเช่นกัน ทั้งนี้พบว่าโรคนี้ส่วนใหญ่จะพบมากในชาวเอเชีย ประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด

Categories: news