กรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผยว่าจำนวนผู้เดินทางจากเกาหลีใต้มายังญี่ปุ่นลดลงอยู่ที่ 308,700 คน ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งประเด็นสงครามและปัญหาการค้าขณะที่มีนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่มาเยือนญี่ปุ่นมากถึง 1,000,600 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.3 ส่วนตัวเลขผู้เดินทางมาจากไต้หวันของจีนตามมา

เป็นอันดับ 2 ที่ 420,300 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.5 เกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ 3 และฮ่องกงของจีนอยู่ในอันดับ 4 ที่ 190,300 คนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 โดยสรุปแล้ว จำนวนผู้มาเยือนญี่ปุ่นในเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 2,520,100 คน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.2 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขโดยรวมลดลง นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 เดือนที่พื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นถูกพายุไต้ฝุ่นถล่มทลายและจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือยังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.7

Categories: news