ใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้านถึงมือ “หมอแสง” แล้ว เจ้าตัวเฉยๆ เริ่มเปิดให้รับยารักษามะเร็งอีกครั้ง 3 มี.ค.นี้ โดยวันนี้เริ่มมีผู้ป่วยใหม่ทยอยลงบันทึกประจำวันเมื่อวันที่ 10 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “หมอแสง-นายแสงชัย แหเลิศตระกูล” เปิดบ้านต้อนรับผู้สื่อข่าว หลังได้รับเอกสารใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้านจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้ว โดยหมอแสงกล่าวว่า ไม่ทราบเอกสารส่งมาทางไหน

แต่เมื่อเช้าลูกสาวนำมาให้ ซึ่งจริงๆได้หรือไม่ได้ ก็รู้สึกเฉย ๆ ไม่ได้อะไร มีความสุขที่คนกินยาแล้วสบายใจ ได้หรือไม่ได้ก็เหมือนเดิม ขายก็ไม่ได้ แจกนอกสถานที่ก็ไม่ได้ ถ้าผู้ป่วยอยากกินยาจริง ๆ คิดว่ายาช่วยได้ก็มา ถ้าคิดว่ากินแล้วกล้วก็ไม่ต้องมา เดี๋ยวเป็นข่าวอีก แจกมา 12 ปีแล้วใครจะกล้าหยุด ไม่หยุดหรอกสงสารชาวบ้าน เป็นคนมีน้ำใจ พูดไปอย่างนั้นแหละ อารมณ์เสียไง ตอนนี้คนที่สบายใจคือคนกิน เพราะไม่ใช่ยาเถื่อน อาจจะดีขึ้นเพราะกำลังใจมา

สำหรับหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่ได้รับ ลงนามโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกให้วันที่ 7 ก.พ. 61 ระบุข้อความว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เป็นหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อนี้ คือ 1.การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง 2. การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 3. กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 4. ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งหากดำเนินการนอกเหนือจากเงื่อนไขทั้ง 4 จะเป็นการกระทำความผิด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: news