news

ชี้ฝนประปรายอย่าเฉย กำจัด ลูกน้ำยุงลาย

ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง (more…)

By admin, ago
news

สธ. เตือนอันตราย “กินเนื้อหมูดิบ เลือดหมูดิบ” อาจถึงตาย-หูหนวกตลอดชีวิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชน กินเนื้อหมูดิบๆ ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ชี้มีอันตราย อาจถึงขั้นเสียชีวิตหรือหูหนวกตลอดชีวิต เนื่องจากติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ในปี 2553 พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อชนิดนี้ที่พะเยา 5 ราย หูหนวกตลอดชีวิต 12 ราย อาหารที่เสี่ยงสูงสุดคือ หลู้ แหนมหมูดิบ ลาบดิบ ให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน 15 จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กินอาหารปรุงสุก (more…)

By admin, ago
news

รถรับจ้างตรังราคาถูก คนยกฟรี

รถรับจ้างตรังราคาถูก คนยกฟรี เหนื่อยไหมกับการบริการรถรับจ้างแบบเดิมๆ ที่เราต้องมานั่งปวดหัวกับการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรับผิดชอบ และไม่ตรงต่อเวลา แน่นอนว่าในทุกๆคนต้องการที่จะใช้บริการรถรับจ้างที่ดี (more…)

By admin, ago