n

ทิศทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้บังเหียนของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคคนใหม่ จะนำพรรคไปในทิศทางไหน และมีทางเลือกใดให้ตัดสินใจบ้าง ติดตามจากรายงาน (more…)

By admin, ago